Tændingskontakter og stopkontakter

preload spinner